• QK
  • 2015
  • hinh anh 1
  • hinh anh 2
  • hinh anh 3
  • hinh anh 4

Knowledge and Information

Ứng dụng dập chìm nổi trong thiết kế danh thiếp

Ứng dụng dập chìm nổi trong thiết kế danh thiếp

In ấn sử dụng kỹ thuật dập nổi đã được sử dụng hàng trăm năm nay nhưng vẫn còn tồn tại, thậm chí trở thành một trong những xu hướng phổ biến nhất trong thiết kế danh thiếp. Danh thiếp dập nổi vẫn luôn có một vị trí và sức thu hút nhất định nếu chúng ta có những thiết kế hay, lợi dụng tối đa đặc tính của kỹ thuật này.

Design rule 20 should not break - Part 4 (end)

Design rule 20 should not break - Part 4 (end)

Just like any other all professions, Graphic Designers also have regulations, the rules that you should follow when the new "toddler" learn and step into this profession. If in some special cases, you want to break it, then you must understand what you're doing, aware of his rules are broken, and it is important to be very properly break ...

Design rule 20 should not break - Part 3

Design rule 20 should not break - Part 3

Just like any other all professions, Graphic Designers also have regulations, the rules that you should follow when the new "toddler" learn and step into this profession. If in some special cases, you want to break it, then you must understand what you're doing, aware of his rules are broken, and it is important to be very properly break ...

Design rule 20 should not break - Part 2

Design rule 20 should not break - Part 2

Just like any other all professions, Graphic Designers also have regulations, the rules that you should follow when the new "toddler" learn and step into this profession. If in some special cases, you want to break it, then you must understand what you're doing, aware of his rules are broken, and it is important to be very proper break...

Design rule 20 should not break - Part 1

Design rule 20 should not break - Part 1

Just like any other all professions, Graphic Designers also have regulations, the rules that you should follow when the new "toddler" learn and step into this profession. If in some special cases, you want to break it, then you must understand what you're doing, aware of his rules are broken, and it is important to be very proper break...