• QK
  • 2015
  • hinh anh 2
  • hinh anh 1
  • hinh anh 3
  • hinh anh 4

In Bao Thư

Sản phẩm chính Doanh Nghiệp & Văn Phòng In Bao Thư

Bao thư 12

Bao thư 12

Bao thư 11

Bao thư 11

Bao thư 10

Bao thư 10

Bao thư 9

Bao thư 9

Bao thư 8

Bao thư 8

Bao thư 7

Bao thư 7

Bao thư 6

Bao thư 6

Bao thư 5

Bao thư 5

Bao thư 4

Bao thư 4

Bao thư 3

Bao thư 3

Bao thư 2

Bao thư 2

Bao thư 1

Bao thư 1

Bảng giá

Bao thư - In Offset 1 mặt
Bao thư: F 80 - 100 gsm
Số lượng 12 x 22 cm 18 x 25 cm 23 x 32 cm
1 màu 2 - 4 màu 1 màu 2 - 4 màu 1 màu 2 - 4 màu
1.000 900 1.450 1.100 1.650 1.560 2.100
2.000 650 1.050 1.000 1.450 1.300 1.650
3.000 550 850 750 1.100 1.100 1.350
5.000 470 600 550 1.000 970 1.200
(File hoàn chỉnh Ai, Corel khách hàng cung cấp)​

In offset số lượng nhiều vui lòng liên hệ để có giá tốt: Mr. Thanh: 0902619188