• QK
  • 2015
  • hinh anh 2
  • hinh anh 1
  • hinh anh 3
  • hinh anh 4

In Bìa đựng hồ sơ

Sản phẩm chính Doanh Nghiệp & Văn Phòng In Bìa đựng hồ sơ

Bìa đựng hồ sơ PTG

Bìa đựng hồ sơ PTG

Bìa đựng hồ sơ Khan

Bìa đựng hồ sơ Khan

Bìa đựng hồ sơ Green Farms

Bìa đựng hồ sơ Green Farms

Bìa đựng hồ sơ CPI

Bìa đựng hồ sơ CPI

Bìa đựng hồ sơ CNT

Bìa đựng hồ sơ CNT

Bìa đựng hồ sơ Chimen

Bìa đựng hồ sơ Chimen

Bìa đựng hồ sơ Ampharco

Bìa đựng hồ sơ Ampharco

Bìa đựng hồ sơ Algebra 1

Bìa đựng hồ sơ Algebra 1

Bìa đựng hồ sơ 1

Bìa đựng hồ sơ 1

Bảng giá

Bìa đựng hồ sơ / Folder
Loại giấy Giấy Bristol 250gsm
Quy cách in in 4 màu 1 mặt in 4 màu 2 mặt
Số lượng 500 1000 2000 500 1000 2000
Không màng 6.700 4.500 3.400 9.000 5.800 3.950
Màng 2 mặt 8.000 5.600 4.600 10.500 6.700 5.000
Thời gian 5 - 7 ngày
(File hoàn chỉnh Ai, Corel khách hàng cung cấp)

In offset số lượng nhiều vui lòng liên hệ để có giá tốt: Mr. Thanh: 0902619188