• QK
  • 2015
  • hinh anh 2
  • hinh anh 1
  • hinh anh 3
  • hinh anh 4

In Nhãn CD/VCD

Sản phẩm chính Doanh Nghiệp & Văn Phòng In Nhãn CD/VCD

Nhãn CD 13

Nhãn CD 13

Nhãn CD 12

Nhãn CD 12

Nhãn CD 11

Nhãn CD 11

Nhãn CD 10

Nhãn CD 10

Nhãn CD 9

Nhãn CD 9

Nhãn CD 8

Nhãn CD 8

Nhãn CD 7

Nhãn CD 7

Nhãn CD 6

Nhãn CD 6

Nhãn CD 5

Nhãn CD 5

Nhãn CD 4

Nhãn CD 4

Nhãn CD 3

Nhãn CD 3

Nhãn CD 2

Nhãn CD 2

Bảng giá

Nhãn CD/VCD - in 4 màu 1 mặt và bế thành phẩm
Quy cách in in 4 màu 1 mặt và bế thành phẩm
Kích thước Ø 11,7 cm
20 nhãn 160.000
50 nhãn 260.000
100 nhãn 400.000
200 nhãn 600.000
300 nhãn 800.000
400 nhãn 900.000
500 nhãn 1.000.000
600 nhãn 1.100.000
700 nhãn 1.200.000
800 nhãn 1.300.000
900 nhãn 1.400.000
1000 nhãn 1.500.000
Thời gian tùy theo số lượng
(File hoàn chỉnh Ai, Corel khách hàng cung cấp)

In offset số lượng nhiều vui lòng liên hệ để có giá tốt: Mr. Thanh: 0902619188