• QK
  • 2015
  • hinh anh 2
  • hinh anh 1
  • hinh anh 3
  • hinh anh 4

In Danh Thiếp - Name Card

Sản phẩm chính In Nhanh & Chế Bản CTP In Danh Thiếp - Name Card

Danh thiếp 9

Danh thiếp 9

Danh thiếp 8

Danh thiếp 8

Danh thiếp 7

Danh thiếp 7

Danh thiếp 6

Danh thiếp 6

Danh thiếp 5

Danh thiếp 5

Danh thiếp 4

Danh thiếp 4

Danh thiếp 3

Danh thiếp 3

Danh thiếp 2

Danh thiếp 2

Danh thiếp 1

Danh thiếp 1

Bảng giá

In nhanh Danh thiếp
Loại giấy: F230 - C250
In 1 hộp - 1 mặt: 40.000 đ / hộp
In 1 hộp - 2 mặt: 70.000 đ / hộp
Giấy gân, giấy mỹ thuật thêm 30.000 đ / hộp
(Nhận ngay sau 15 phút)
(File hoàn chỉnh Ai, Corel khách hàng cung cấp)

In offset số lượng nhiều vui lòng liên hệ để có giá tốt: Mr. Thanh: 0902619188