• QK
  • 2015
  • hinh anh 2
  • hinh anh 1
  • hinh anh 3
  • hinh anh 4

In Tờ rơi

Sản phẩm chính In Nhanh & Chế Bản CTP In Tờ rơi

Tờ rơi 23

Tờ rơi 23

Tờ rơi 22

Tờ rơi 22

Tờ rơi 21

Tờ rơi 21

Tờ rơi 20

Tờ rơi 20

Tờ rơi 19

Tờ rơi 19

Tờ rơi 18

Tờ rơi 18

Tờ rơi 17

Tờ rơi 17

Tờ rơi 16

Tờ rơi 16

Tờ rơi 15

Tờ rơi 15

Tờ rơi 14

Tờ rơi 14

Tờ rơi 13

Tờ rơi 13

Tờ rơi 12

Tờ rơi 12

Bảng giá

In Tờ rơi - Tờ gấp (in Offset 4 màu / 2 mặt)
Kích thước (10 x 20) 1/3 A4 (14.8 x 21) A5 (29.7 x 21) A4
Loại giấy
(Số lượng)
C100 gms C150 gms C100 gms C150 gms C100 gms C150 gms
1.000 700 đ 800 đ 850 đ 950 đ 1000 đ 1.100 đ
2.000 580 đ 600 đ 600 đ 700 đ 820 đ 850 đ
3.000 520 đ 530 đ 530 đ 540 đ 780 đ 800 đ
4.000 500 đ 510 đ 490 đ 500 đ 690 đ 700 đ
5.000 300 đ 310 đ 340 đ 350 đ 535 đ 550 đ
10.000 200 đ 210 đ 260 đ 270 đ 450 đ 480 đ
(File hoàn chỉnh Ai, Corel khách hàng cung cấp)

In to roi - in offset số lượng nhiều vui lòng liên hệ để có giá tốt: Mr. Thanh: 0902619188