Văn phòng của chúng tôi

Công ty TNHH SX QC Cầu Vồng
393/4 Chu Văn An, P.12, 
Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
+84.28.3726.3935

Giờ làm việc

Ngày Thời gian
Thứ 2 9:00 to 18:00
Thứ 3 9:00 to 18:00
Thứ 4 9:00 to 18:00
Thứ 5 9:00 to 18:00
Thứ 6 9:00 to 18:00
Thứ 7 9:00 to 14:00
Chủ nhật Tạm nghỉ